savings 2789112 1280

Budgetering Förenklat – Vad är En Budget?

För att nå dina finansiella mål, behöver du ha en fungerande budget.

Det finns många olika sätt som man kan göra en budget på, men syftet förblir detsamma, oavsett hur du väljer att göra den.

Det kräver lite arbete i början men sedan fortsätter det att arbeta för dig. År efter år, och allt eftersom uppnår du dina ekonomiska mål.

Budgetar är vanligtvis förknippade med ord eller fraser som ”tråkiga”, ”restriktiva”, ”fattigdom”, ”hårt arbete” och ”glädjedödare”. Men det behöver inte vara det, och om du vill ta kontroll över din ekonomi, måste du veta vart dina pengar går. Du måste vara mästaren över dina pengar, inte dess slav.

Om du är i den situationen där du har för mycket månad kvar vid slutet av pengarna eller, även om det inte är så,  om du fortfarande inte riktigt vet var dina pengar går, då behöver du göra en budget.

Det svåraste är att komma igång. När du har din budget på plats, behöver den bara enstaka uppdatering som priser eller när dina omständigheter förändras, men viktigast av allt så kommer DU att ha en tydlig uppfattning om var dina pengar går. Och det är det allt handlar om, att ta kontroll över din ekonomi.

Vad är en Budget? Hur gör man en?

För det första, vad är en budget? Vad är sms lån? Stora och små företag har budget. Regeringar har budget. Många enskilda människor har dem också. I sin enklaste form är det en planering av dina utgifter – där dina pengar spenderas, på vad och när, mot din inkomst.

Du kan använda denna information för att spåra dina egna utgifter och hitta områden där du kanske kan skära ner på alltför godtyckliga utgifter. Ibland, räcker det endast med att se beloppet som man spenderar på en vecka eller en månad på kanske tidningar, kaffe eller manikyr, för att man ska bli chockad och börja tänka om kring huruvida de särskilda utgifterna verkligen är nödvändiga. Särskilt när man betänker alternativkostnaden för bättre, mer lämpliga kostnader eller besparingar som dessa pengar skulle kunna användas till.

Hur man börjar budgetera

Så, var ska man börja? Ett bra sätt att börja på kan vara att helt enkelt hålla koll på varje liten utgift under en månad.

Detta är lättare om man kan föra in allt i ett kalkylprogram, men kan också skrivas ner på papper. Du kommer att behöva ha ett antal olika grupper eller kategorier. Några exempel kan vara mat, motorfordon, underhållning, transporter, hyra eller avbetalning, bil och/eller andra återbetalningar av lån, barn, medicin, el, kläder, donationer och/eller skatter. Ja, du fattar. Det kan vara så omfattande eller så detaljerat som du vill.

Du kan bryta ner dessa huvudrubriker med underrubriker eller underkategorier. Till exempel, inom underhållning, kan du ha separata rubriker såsom bio, hyrfilm, teater, parkbesök, restaurangbesök, eller så kan du lägga till restaurangbesök som en underrubrik under mat. Eller så kan du bara lägga allt under en rubrik.

Det är din budget, du är den som kommer att använda den och det måste fungera för dig. Något att tänka på är dock att du kanske har haft en oväntad engångs- och dyr utgift, till exempel på din bil, vilket innebär att de totala motorfordons utgifterna syns kanske inte bara på en månad, utan på ett år. Om du använder denna modell för framtida budgetar, kan det de förväntade utgifterna missvisas.

Se tidigare kreditkortsutdrag, ta reda på dina lån för att veta mer om dina villkor och möjligheter, kvitton, dagboksanteckningar och förlita dig även på minnet om det är någorlunda bra, för att veta vad åtminstone en del av dina utgifter har gått till.

Om du gör alla dina köp med kreditkort är det ännu bättre. Då har du en riktigt praktisk referens för att hjälpa dig att se var dina pengar tar vägen varje månad. Detta kan vara en ganska ögonöppnande upplevelse för vissa människor. Och se till att du har en rad i din budget för gåvor för att täcka upp för födelsedagar, jul, påsk, årsdagar, speciella dagar såsom mors eller fars dag då utgifterna ökar.

När du har registrerat en månads utgifter, skapa ett nytt kalkylblad eller skriv ner på ett papper; de föregående 11 månaderna och börja registrera all historisk information, så att alla utgifter från det föregående året skrivs ner. Månad efter månad, ända fram till den nuvarande månaden just för att hitta kostnader som endast uppstår kvartalsvis, halvårsvis eller årligen. Dessa kan innehålla saker som försäkringar (hus och innehåll, bil, hälsa, och allt annat), medlemskap eller abonnemang (gym, tidskrifter, professionella eller idrottsorganisationer), telefon eller el, bränsle, motorfordon och andra registreringar och helgdagar.

Sedan finns det andra saker som kanske bara kommer upp då och då, som körkort eller passförnyelser, reseförsäkring. Dessa kan med största sannolikhet lämnas utanför om du inte vet något som går ut inom kort eller om du snart ska resa och måste ta med det i din budget.

Jag rekommenderar att du använder ett kalkylprogram på datorn som kan förenkla denna process, i den kan du lägga till mer utgiftsrubriker när du stöter på dem, och för framtida budgetar, kan du hänvisa till ditt kalkylprogram för att uppdatera beloppen när det ibland uppstår prishöjningar som är bortom din kontroll och då du kan använda denna som en mall för framtida budgetar.

Därefter måste du skapa en huvudsida som innehåller det årliga beloppet eller summan av alla de månatliga utgifterna. Detta är lätt att göra i ett kalkylprogram, och kommer också att automatiskt uppdatera din totala summa om du ändrar någon av de månatliga siffrorna, men det kommer krävas lite mer arbete i ett manuellt system.

Nu, när du har den årliga budgeten, räkna ihop alla summor under varje rubrik. Detta kommer att ge dig summan av alla dina utgifter för ett året. Hur förhåller sig denna summa till din årliga nettoinkomst? Är den större eller mindre? Detta är en viktig del av budgetprocessen. Om den är mindre, men du ändå inte har extra pengar på kontot, har de där extra pengarna på något sätt slösats bort.

Men om det totala utgiftsbeloppet är mer än din nettolön, behöver du på allvar sätta dig ner och se var du kan skära ned på dina kostnader. Syftet är alltid att leva inom dina tillgångar, så att du spenderar mindre än du tjänar. Är du i en nödsituation och behöver snabba tillgångar så gör en sökning på olika lån för att få snabba alternativ. Tänk på att föra in detta i din budget om du skulle behöva ta ett sms lån.

På toppen av detta är din budget i behov av en rad för regelbundet sparande. Ett regelbundet sparande är nyckeln till att bygga en förmögenhet, för att öka dina investeringar och är en vana du måste komma in i. Om du gör detta automatiskt kommer du inte ens att ”gå miste” om det belopp som sätts in på ditt sparkonto, särskilt inte om det är till ett helt annat och oåtkomligt konto.

Relaterade Inlägg