stock 624712 1280

Vad är Aktier och hur Fungerar de? Guide till Aktier

Vad är aktier och hur fungerar de?

Aktier är en investering i ett företag och därmed företagets vinst. Investerare köper aktier för att få avkastning på sin investering.

Enkelt uttryckt är aktier ett sätt att skapa välstånd. De är en investering vilket innebär att du äger en aktie i företaget som emitterade aktien.

Aktier är hur vanliga människor investerar i några av de mest framgångsrika företagen i världen. För företag är aktier ett sätt att samla in pengar för att finansiera tillväxt, produkter och andra initiativ.

När du köper ett företags aktier köper du i praktiken en ägarandel i det företaget.

Företag börjar vanligtvis ge ut aktier genom en process som kallas IPO (initial public offering). När ett företags aktie är på marknaden kan den köpas och säljas bland investerare. Ofta, när du bestämmer dig för att köpa en aktie, köper du den inte från företaget självt, utan från en annan investerare som vill sälja aktien. När du vill sälja en aktie säljer du den till en annan investerare som vill köpa den.

Återigen, att äga en aktie betyder inte att du har någon vikt eller röst inom företaget eller att du kommer i kontakt med företagets stormän. Det betyder inte heller att du äger någon av företagets tillgångar – du har inte rätt till en parkeringsplats i företagets lokaler eller ett skrivbord vid företagets huvudkontor.

Det du äger är i huvudsak en andel i företagets vinst – och, måste vi påpeka, även förlusterna. Målet är givetvis att värdet på bolaget och därmed värdet på aktierna ökar så länge man är aktieägare.

Men även om aktier som helhet har en historia av hög avkastning kommer de också med risker: Det är fullt möjligt att en aktie i din portföljen skulle kunna gå ner i värde istället. Aktiekurserna fluktuerar av olika anledningar, från allmän marknadsvolatilitet till företagsspecifika händelser, som en kommunikationskris eller en produktåterkallelse.

Många långsiktiga investerare håller aktier i flera år utan att köpa eller sälja ofta, och även om de ser att dessa aktier fluktuerar över tiden, ökar värdet på deras totala portfölj på lång sikt. Dessa investerare äger ofta aktier genom fonder eller indexfonder, som kombinerar många investeringar. Du kan köpa mycket av aktiemarknaden genom en fond eller indexfond.

Relaterade Inlägg