business 1730089 1280

Hur man Analyserar Aktier – Aktieanalys Mått & Mätvärden

 Idag ska vi prata om några mätvärden som är vanliga i aktiemarknadsvärlden. Vad är ett P/E-tal? Hur beräknas detta och vad exakt säger detta nyckeltal mig? Och varför är det viktigt att också vara uppmärksam på utdelningsaktien när man överväger direktavkastningen? Det får du veta i dagens avsnitt.

Vill du läsa artikeln om aktieanalys är du välkommen att göra det här.

Vinst per aktie

(GPA): Beräknas genom att dividera nettoresultatet minus utdelningar på en preferensaktie med antalet utestående aktier.

Förhållande mellan pris och intäkter

(P/E): Jämför ett företags aktuella aktiekurs med dess vinst per aktie

Prognostiserad vinsttillväxt (PEG): Förväntad vinsttillväxt för en aktie under ett år

Förhållande mellan pris och försäljning

(P/S): Kallas ibland för försäljningsmultipel, vinstmultipel, jämför priset med försäljningsförhållandet aktiekursen för ett företag företag med dess resultat

Pris till bokförhållande

(PBV): PBV är värdet som visas i ett företags böcker och är lika med kostnaden för varje tillgång minus ackumulerade avskrivningar. Den jämför marknadsvärdet av ett företags aktie med dess bokförda värde genom att dividera en akties senaste stängningskurs med dess bokförda värde per aktie för det senaste kvartalet
Dividend Payout Ratio: Jämför utdelningen till aktieägarna med bolagets totala Nettoinkomst. Detta tar hänsyn till balanserade vinstmedel eller vinst som inte betalas ut utan behålls för potentiell tillväxt.

Dividendavkastning: Ett förhållande uttryckt i procent; den jämför den årliga utdelningen med priset på en aktie genom att dividera utdelningen per aktie under ett år med värdet på en aktie

 

Avkastning på eget kapital: Avkastning på eget kapital dividerar ett företags nettoresultat med eget kapital och är en procentsats.

Relaterade Inlägg